بررسي شاخص ها و ويژگي هاي غزل انقلاب اسلامي در آثار شاعران

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

بررسي شاخص ها و ويژگي هاي غزل انقلاب اسلامي در آثار شاعران
 


1 . بررسی شاخص ها و ویژگی های غزل انقلاب اسلامی در آثار شاعران معاصر ...
‎شاخص‌ها ویژگی‌ها غزل انقلاب اسلامی آثار شاعران معاصر قادر طهماسبی(‌فرید) شعر
معاصر علی رضا قزوه مرتضی امیری‌اسفندقه غلامرضا کافی مقاله پژوهش تحقیق پروژه
...
 


2 . بررسی شاخص‌ها و ویژگی‌های غزل انقلاب اسلامی در آثار شاعران ... - کتاب
16 سپتامبر 2016 ... بررسی شاخص‌ها و ویژگی‌های غزل انقلاب اسلامی در آثار شاعران معاصر قادر ... مشعل های
دوگانه سوز عنوان تحقیق: مشعل های دوگانه سوزفرمت فایل: word ...
 


3 . بررسی شاخص‌ها و ویژگی‌های غزل انقلاب اسلامی در آثار شاعران معاصر ...
بررسی شاخص‌ها و ویژگی‌های غزل انقلاب اسلامی در آثار شاعران معاصر قادر ... پایان نامه
بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی سرسختی و تاب آوری با موفقیت تحصیلی در ...
 


4 . بررسی شاخص ها و ویژگی های غزل انقلاب اسلامی در آثار شاعران معاصر ...
‎جریان‌های ادبی همواره، تحت تأثیر پدیده‌های اجتماعی شکل گرفته‌اند انقلاب اسلامی نیز
به عنوان بزرگ‌ترین پدیده‌ی اجتماعی معاصر، جریان ادبی خاصی را رقم زده است که ...
 


5 . بررسی شاخص‌ها و ویژگی‌های غزل انقلاب اسلامی در آثار شاعران معاصر ...
‎22 ژانويه 2017 ... عنوان تحقیق: بررسی شاخص zwnj;ها و ویژگی zwnj;های غزل انقلاب اسلامی در آثار
شاعران معاصر قادر طهماسبی( zwnj;فرید)، علی رضا قزوه، مرتضی ...
 


6 . بررسی شاخص ها و ویژگی های غزل انقلاب اسلامی در آثار شاعران معاصر ...
‎10 مارس 2017 ... بررسی شاخص ها و ویژگی های غزل انقلاب اسلامی در آثار شاعران معاصر قادر طهماسبی(
‌فرید)، علی رضا قزوه، مرتضی امیری‌اسفندقه و غلامرضا کافی.
 


7 . معرفی و دانلود فایل بررسی شاخص‌ها و ویژگی‌های غزل انقلاب اسلامی در ...
26 ژانويه 2014 ... معرفی و دانلود فایل بررسی شاخص‌ها و ویژگی‌های غزل انقلاب اسلامی در آثار شاعران
معاصر قادر طهماسبی(‌فرید)، علی رضا قزوه، مرتضی امیری‌اسفندقه و ...
 


8 . راه هایی به سبک شناسی شعر انقلاب اسلامی: : شعر و ادب فارسی : : سبک ...
‎29 آگوست 2010 ... ملاک و معیار بررسی و تعیین شاخص های سبکی در شعر انقلاب اسلامی همان تعاریف و
اصول ... تجربه های شعری در قالب های کهن، در قالب شعر نو نیز آثاری را از خود به جای
گذاشته اند. ... از میان ده ها شاعر به بررسی سبک برخی می پردازیم. ... مثلاً علی معلم
دامغانی در قالب مثنوی موفق است و مردانی در شرایط خاص تاریخی در غزل.
 


9 . احمد شاملو - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
‎عشق، آزادی و انسان‌گرایی، از ویژگی‌های آشکار سروده‌های شاملو هستند. ... قفقازی بود که
طی انقلاب بلشویکی ۱۹۱۷ روسیه، به همراه خانواده‌اش به ایران کوچانده شده بود. ... در
زندان علاوه بر شعر، به بررسی شاهنامه می‌پردازد و دست به نگارش پیش‌نویس دستور ...
 


10 . نگاهی به شعر انقلاب اسلامی
‎مقاله «نگاهی به شعر انقلاب اسلامی» به بررسی کمی و کیفی شعر معاصر ایران بعد ...
یافت؛ شعر این دوره که هنوز هم نمی توان به درستی درباره ویژگی ها و موفقیّت های آن

 11 . سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي - اولين گردهمايي فارسي دانان چين تحت ...
‎پيش و پس از سحرگاه انقلاب اسلامي ، شاعران بال افشاندند و سرودي خواندند كه اوج و ...
كه تحولات ادبي به ويژه در زمينة شعر و آثار شاعران از انقلاب اظهار نظر نمود ولي بايد ...
در پايان با قرائت غزلي از امام خميني ( ره ) از آقاي پروفسور جان هونين دعوت نمود تا ... هم
كلاسي هاي قديمي رشتة زبان و ادبيات فارسي پس از سال ها جدايي از يكديگر بود كه ...[PDF]
 


12 . ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﲪﺎﺳﯽ در ﺷﻌﺮ دﻓﺎع : ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺪس
‎ﺑدﯾن ﻣﻧظور ﺑﺎ ﺑررﺳﻲ ﺣﻣﺎﺳﮫ ،وﯾژﮔﻲ ھﺎ ،ﻋﻧﺎﺻر ،اﻧواع ،ﺧﺎﺳﺗﮕﺎه و ﺗﮐوﯾن ان ﺑﮫ ﺑررﺳﻲ ادﺑﯾﺎت ﭘﺎﯾداري در اﯾران
و. ﺗﺎﺛﯾر ﺟﻧﮓ ﺑر ادﺑﯾﺎت ﻣﻌﺎﺻر ﭘرداﺧﺗم و ﻣﻔﺎھﯾم و ادوار و ﻗﺎﻟﺑﮭﺎي ﺷﻌر ﺟﻧﮓ ﺑﮫ وﯾژه ﻗﺎﻟب ﻏزل ﺣﻣﺎﺳﻲ و
ﻧﻣودھﺎي آن. را در ﺷﻌر ﺷﺎﻋران ﺷﺎﺧص اﯾن ﻗﺎﻟب ﺑرر ﺳﻲ ﮐردم و ﺑﮫ ﻣﻌرﻓﻲ ﺷﺎﻋران دﻓﺎع ﻣﻘدس و ﺑررﺳﻲ
ﻋﻧﺎﺻر .... ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﺷﻌﺮدﻓﺎع ﻣﻘﺪس درﮐﻨﮕﺮه ﻫﺎ ... درﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮﺗﺐ وﺗﺎب اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ، ﺟﻨﮓ
ﲢﻤﯿﻠﯽ.
 


13 . بررسی شاخص‌ها و ویژگی‌های غزل انقلاب اسلامی در آثار شاعران معاصر ...
‎بررسی شاخص‌ها و ویژگی‌های غزل انقلاب اسلامی در آثار شاعران معاصر قادر طهماسبی(
فرید)، علی‌رضا قزوه، ... در کوچه پس کوچه های شعر نو - ناشر: شمیم قلم - نویسنده:
بتول ...
 


14 . نگاهی به شعر انقلاب اسلامی - روشنا
‎مقاله «نگاهی به شعر انقلاب اسلامی» به بررسی کمی و کیفی شعر معاصر ایران بعد ...
یافت؛ شعر این دوره که هنوز هم نمی توان به درستی درباره ویژگی ها و موفقیّت های آن
سخن ... در شعر انقلاب انواع قالب های شعری مانند غزل، مثنوی، رباعی، دوبیتی،
چهارپاره، ..... دو آثار خوب به جای گذاشته، قیصر امین پور و حسن حسینی از دیگران
شاخص ترند.
 


15 . گپ و گفت فارس با قادر طراوت پور: جامعه ما نیازمند شعر «مردمی» است
‎4 آگوست 2012 ... به گزارش خبرنگار ادبیات انقلاب اسلامی؛ "قادر طراوت پور" از شاعران .... اولا اینکه
واقعا یک جریان شعری و فرهنگی است؛ زیرا تکثر آثار و بسامد فراوان آثار و تعداد
زیاد شاعران و ... «بررسی شاخص‌ها و ویژگی‌های غزل انقلاب اسلامی در شعر قادر طهماسبی
، ... قزوه یکی از شاعران جریان ساز دهه های اخیر شعر انقلاب هم در غزل، هم در ...
 


16 . بررسی سیر تغییر فرم در شعر فارسی – قسمت دوم شعر پس از انقلاب
‎25 ژانويه 2016 ... پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 57 شعر معاصر ایران، حال و هوای دیگری یافت؛
شعر این دوره که هنوز هم نمی توان به درستی درباره ویژگی ها و موفقیّت های آن سخن گفت
، ... در شعر انقلاب انواع قالب های شعری مانند غزل، مثنوی، رباعی، دوبیتی، ... نوآوری
شاعران این دوره در غزل سرایی، غزل این دوره را با ویژگی هایی همراه کرده ...
 


17 . صفارزاده «من» اجتماعی دارد/ اندوه ها را بیان می کند، ولی به زندگی امیدوار ...
‎9 مارس 2013 ... در این همایش که با محوریت بررسی شعر و شخصیت شادروان دکتر طاهره ... ای به بیان
ویژگی های بارز طاهره صفار زاده پرداخت و گفت: صفارزاده شاعر گرانقدر، حافظ ... وی
به ویژگی های شخصیتی صفارزاده اشاره کرد و اظهار داشت: سه بعد ... وی در پایان افزود:
طاهره وقوع انقلاب اسلامی را نوید داده و آنرا اجتناب ناپذیر دانسته بود.
 


18 . وب گاه اعضای هیات علمی - دانشگاه گیلان - احمد رضی
‎کتاب ها: 1- روشها و مهارتهای تحقیق در ادبیات و مرجع شناسی - انتشارات فاطمی - 1393
... 12- ويژگيهاي زبان عرفاني شمس تبريزي- مقاله مشترك ( مجله علمي - پژوهشي
دانشكده ..... بررسي مؤلفه هاي هويت ملي در آثار شاعران نئوكلاسيك فارسي (كارشناسي
ارشد) ... بررسی سیر تحول ترانه سرایی در ایران پس از انقلاب اسلامی(كارشناسي ارشد
).
 


19 . موسسه زبان و فرهنگ شناسي - موسسه زبان و فرهنگ شناسی
گروه زبان و فرهنگ فارسي به منظور برگزاري نشست ها و همايش هاي ادبي و تقويت امور
... تشكر و دكتر اكبري و آثار تأليفي و فعاليت هاي علمي و آموزشي ايشان را معرفی
کردند. ... 2- مهمترین ويژگي هاي ادبيات انقلاب اسلامي عبارتند از: 1- حماسه و مقاومت 2-
به ... 7- بررسي شخصيت شاعري امام: شخصيت شاعري و ادبي ايشان در اواخر دوره
عمرشان ...
 


20 . بررسی ویژگی های سبکی و تحلیل محتوایی شعر سپیده کاشانی (1313 ...
‎سپیده بیشتر شاعر زمان خود است و در خدمت انقلاب،دفاع مقدّس و ارزش های اسلامی. ...
آثار،زندگی و اندیشه های سپیده و با بهره جستن از پژوهش ها و نوشته های پراکنده در این

 21 . نقد شعرعلی معلم دامغانی - ادبستان
‎متأسفانه‌ منابع‌ ما در اين‌ بررسي‌، محدود به‌ تنها مجموعه‌ شعر اين‌ شاعر، با عنوان‌ «رجعت‌
... از ويژگيهاي‌ شاخص‌ زباني‌ سعدي‌، سهل‌ و ممتنع‌ بود اشعار او بخصوص‌ در غزل‌ است‌.
... اما علي‌ معلم‌، ازجمله‌ شاعراني‌ است‌ كه‌ به‌ شهادت‌ آثارش‌، با برخورداري‌ از بينشي‌ ژرف‌،
در ... شناخت‌ ويژگيهاي‌ زباني‌ و ساختاري‌ شعر معلم‌ و تأمل‌ در رفتار فراهنجار او با زبان‌
، ...
 


22 . پاسخ خودآزمایی تاربخ ادبیات ایران و جهان (1 )سال دوم - ادبیات پارسی
‎افرادی هستند که مهم ترین ویژگی های ادبی یک مقطع را می توان در آثار آن ها پیدا کرد .
... 5- تاریخ ادبیات ایران به بخش هایی تقسیم شده و هرعصر به نام یک شاعر یا
نویسنده ... 1- علل اصلی تأثیرایرانیان در نقل ، تدوین و نشر علوم در تمدن اسلامی
چیست ؟ ... تغزل مقدمه قصیده است غزل یک قالب شعری است ولی تغزل بخشی از قالب
قصیده است ...
 


23 . غزل های استاد فاضل نظری
‎غزل های استاد فاضل نظری - با هر بهانه و هوسی عاشقت شده ست. ... نظری، شاعر، از رویش
های قابل افتخار در ادبیات انقلاب اسلامی كه در سال های اخیر آثارش .... در آن قابل
بررسی است؛ ولی بیشتر در تک بیت‌ها نشانه‌هایی از ادبیات اخلاقی به ... تنوع
موضوعی از معدود ویژگی‌های مثبت فاضل نظری در مقایسه با دیگر ..... موضوعات مرتبط:
مصاحبه ها.
 


24 . این مریم همیشه ( اشعار رضا اسماعیلی ) - آیا شعر انقلاب اسلامی به ...
‎وبلاگ ملکوت کلمات ( آیینی سروده ها ) resmaeily.blogfa.com. ... از شاخص ترین مولفه
های مضمونی شعر انقلاب استبداد ستیزی ، وطن دوستی و ... ست که این ویژگی خود به
خود ذهن و زبان شاعران مسلمان را به سمت احیای سنت های اصیل دینی و ... انقلاب اسلامی»
باید ضمن بررسی اشتراکات زبانی ، ادبی و مضمونی آثار این دوره .... غزل های شاعران
 


25 . رباعی یکی از قالب های شاخص جریان شعر امروز است - ادب فارسی
‎31 ژانويه 2016 ... سید علی میر افضلی شاعر انقلاب گفت: رباعی یکی از قالب های مسلط و شاخص جریان
شعر امروز است و بسیاری از شاعران جوان به دلیل ویژگی ... گفت:شاعران پس از انقلاب
رویکردی مجددی به قالب های سنتی همچون غزل ، قصیده ، مثنوی ، رباعی که قالب شاخص
ادب قدیم بوده داشته اند و همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی حرکت ها ...
 


26 . شعر پایداری وشعر آیینی
‎بررسی جلوه های ادبیات پایداری در غزل انقلاب اسلامی . ... در شعر مقاومت عرب گاهی
شاعران عرب ،اعراب را به باد لعن ونفرین می گیرند که شعر نزّار قبّانی نمونه ای از این
.... مجموعه مقالات اولین کنگره ادبیات پایداری /بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع
مقدس،۱۳۸۹ .... لذا در اين پژوهش ويژگيهاي شعر معاصر با درون مايه هاي دفاع مقدس، از
ديدگاههاي ...
 


27 . خبرگزاری تسنیم - امین پور؛ شاعری نوآور با زبانی صمیمی
‎12 فوریه 2016 ... امین پور فعالیت های هنری اش را در حوزه اندیشه و هنر اسلامی از سال 1358 آغاز ... آشنایی
با همه امکان ها و ظرفیت های زبانی و با شناخت دقیق از ویژگی های روان ... امین پور از
تفاوت های شعر او با اشعار دیگر شاعران انقلاب اسلامی است. ... با توجه به فراوانی
مضمون های خاطره انگیز در آثار قیصر امین پور، می ... ***نقد و بررسی
 


28 . پایان نامه های رشته ادبیات - جدیدترین پایان نامه های دفاع شده - blogfa.com
‎17 ژانويه 2017 ... بررسی جلوه¬های متنوع عرفانی در آثار امیرحسن دهلوی و بازتاب آن در آثارش .... بررسی
شاخص‌ها و ویژگی‌های غزل انقلاب اسلامی در آثار شاعران معاصر قادر ...
 


29 . سبک ها و مکتب ها - راسخون
‎يك ويژگي سبكي، دو شاخص عمده دارد: ... بسامد نيز ميزان تكرار اين انحراف در آثار
شاعر است. ... با يك بررسي آماري ساده، مي توان دريافت كه در غزل بعد از انقلاب اسلامي،
فقط حدود ده درصد غزلها در اين وزنها سروده شده اند ... سبك يك شاعر را مجموعه ويژگيهاي
شعر او از زواياي مختلف مي سازد و البته هميشه نيز به همين سادگي نمي توان آمارگيري
كرد.
 


30 . موضوع پایان نامه ادبیات فارسی | مشاوره پایان نامه و مقالات ISI
‎موضوع پایان نامه ادبيات معاصر، موضوع پایان نامه ادبيات انقلاب اسلامي، موضوع پایان
نامه ادبيات غنايي، موضوع ... بررسی ویژگی های سبکی نثر داستانی جمال زاده، صادق

 31 . روزنامه كيهان95/8/23: بررسي سبك شعري نصرالله مرداني - Magiran
13 نوامبر 2016 ... مرداني شاعر تواناي انقلاب اسلامي توانست با ترکيب سازي و نوآوري هاي خود، افق هاي
... رو آثارش در همان سالهاي اوليه پيروزي انقلاب اسلامي مورد تقليد بسياري از شاعران ...
مرداني با بهره گيري از ظرافت ها و ظرفيت هاي نامکشوف غزل «حماسه نامه عشق» را سرود.
... يکي از ويژگي هاي شعر دفاع مقدس، استفاده فراوان از تلميحات ...
 


32 . «مانیفست شعر عرفانی امروز» با نگاهی به غزل زکریا اخلاقی ...
‎ Rating: 5 - 12 votes31 مه 2016 ... بیست و سه سال پیش، مجموعه شعر «تبسم های شرقی» سرودۀ زکریا اخلاقی ... در دهه ۶۰
شاعر انقلاب به حساب آمدن یا غزلسرای انقلابی و مذهبی بودن کار دشواری نبود. ... لفظ
از ویژگی‌های عمده شعر نصرالله مردانی است که مورد استفبال اخلاقی قرار ... رسانه ها
خواندیم همه امضای خاص زکریا اخلاقی را دارند و شاخص و مانیفست «شعر ...
 


33 . شیوه ی شاعری «علی معلم دامغانی» از مثنوی سرایان برجسته ی انقلاب ...
‎10 ا کتبر 2016 ... مجموعه مقالات کنگره بررسی تأثیر امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی بر ادبیات ...
گیری از وزن های نوین در مثنوی و در نهایت دشواریابی شعر، به عنوان ویژگی های ...
معلم در متون ادبی گذشته و تتبع و ممارست آثار پیشینیان قدری سخن وی را .....
شده که به عنوان شاخص ترین چهره و به تعبیری پایه گذار این گونه مثنو ی ها ...
 


34 . بررسي ويژگي هاي سبکي و تحليل محتوايي شعر سپيده کاشاني (1313 ...
‎دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی بررسي ويژگي هاي سبکي و تحليل
محتوايي ... سپيده کاشاني از شاعران متعهد انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي به شمار مي
رود که ... و تحليل آثار، زندگي و انديشه هاي سپيده و با بهره جستن از پژوهش ها و نوشته
هاي ...
 


35 . سید علی میرافضلی: رباعی یكی از قالب های شاخص جریان شعر امروز ...
‎سید علی میر افضلی شاعر انقلاب گفت: رباعی یكی از قالب های مسلط و شاخص جریان
... گفت: شاعران پس از انقلاب رویكرد مجددی به قالب های سنتی همچون غزل، قصیده، ... با
پیروزی انقلاب اسلامی حركت های شعری در این زمینه آغاز شد و آثاری از منصور اوجی ...
این شاعر كشورمان یكی دیگراز ویژگی های ذاتی رباعی را تجلی تمام افكار، اندیشه ها و
...
 


36 . بررسی سیر تغییر فرم در شعر فارسی – قسمت دوم شعر پس از انقلاب
‎پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 57 شعر معاصر ایران، حال و هوای دیگری یافت؛
شعر این دوره که هنوز هم نمی توان به درستی درباره ویژگی ها و موفقیّت های آن سخن ... در
شعر انقلاب انواع قالب های شعری مانند غزل، مثنوی، رباعی، دوبیتی، چهارپاره، قطعه،
..... هر دو آثار خوب به جای گذاشته، قیصر امین پور و حسن حسینی از دیگران شاخص
ترند.
 


37 . و خدا « کلمه » را آفرید ... - مصاحبه ها
‎رضا اسماعیلی از شاعران کشورمان در مورد ویژگی های شعر احمد عزیزی به خبرنگار ...
احمد عزیزی از شاعران شاخص و نام آور انقلاب و ادبیات دینی و آیینی بود. ... وجه تمایز
این شاعر با دیگر شاعران انقلاب در دو حوزه «مثنوی» و«شطحیات» قابل بررسی است.
.... اشعار این شاعر با عرفان اسلامی درآمیخته و مدح و مراثی اهل بیت(ع) در آثارش قابل
مشاهده ...
 


38 . Simin Behbahani - سیمین بهبهانی و سپهر رنگین کمانی اش
‎امّا تنها در سال هاي اخير است که کتاب ها و نوشته های فراوان آثار بهبهاني را بررسیده اند
. ... ادبي جای بررسی های بیشتر برای آثار و کارنامۀ این شاعر سرشار از شور زندگی و
آزادی ... شاخص سروده های شاعری است که در هيچ قاب و قالب واحدي نمي گنجد و آثارش را
باید از ... این هشت ويژگي که در مجموع به شعر بهبهانی رنگ خاصي داده اند عبارتند از ...
 


39 . سبک شناسی دو شاعرِ نوپردازِ غزل سُرا :: سِپَنجی سَرای
‎4 مه 2016 ... در این نوشتار به بررسی تفاوت های سبکی موجود و آراء نظری دو شاعر .... خصوصیات و
ویژگی های سبک هندی فراوان هستند، و هم چنین مصادیق آن نیز ... (ب)تنها شعر بهمنی
است که در سراسر آن می توان رد پای سبک ها و دوره های مختلف ادب پارسی را دید. ..... از
انقلاب اسلامی، مستلزم شناخت و معرفی چهره‌های شاخص غزل معاصر است.[DOC]
 


40 . دانلود فایل
‎«بررسي انتظار به عنوان عنصر پايداري با تكيه بر شعر قيصر امين پور وسلمان
هراتي» ... بر آثار دو شاعر معاصر، قيصرامين پور و سلمان هراتي، مورد بررسي

 41 . به بهانه درگذشت احمدعزیزی شاعر آیینی انقلاب اسلامی - Parstoday
‎به بهانه درگذشت احمدعزیزی شاعر آیینی انقلاب اسلامی. احمد عزیزی را می توان ... از این
شاعر آثار شعر و نثر ادبی متعددی به یادگار مانده است. سبک شاعری او منحصر به ...
 


42 . کارگاه تخصصی نقد ادبی - نقد مجموعه حق با صدای توست عبدالجبار ...
‎14 ژانويه 2011 ... هم چنین در کارنامۀ هنری این شاعر" بررسی تطبیقی شعر پایداری ایران و جهان" هم ... از
ترانه" هم جزو آثار این شاعر و پژوهشگر به شمار می رود که در آن به انتخاب نمونه های ... می
دانید که نیما در انقلاب بزرگ ادبی خود به چند محور اصلی نظر داشت 1) تحول ... اما همان
گونه که اشاره رفت بخش اعظم این مجموعه را غزل ها تشکیل داده اند و من هم ...
 


43 . بررسی مضامین مشترك عرفانی اشعار امام خمینی و حافظ [بایگانی ...
‎14 ژانويه 2015 ... در عین حال كه اشعار حضرت امام بویژه غزل های او در مقام انصاف در سطحی ... بهمین دلیل
نمی توان همچون حافظ در امام خمینی بعنوان یك شاعر عارف ... خواجه معمولا با هنرنمای
خاصی، نكات عرفانی را با آرایش ها و صنایع ادبی، ..... مقاله جنبه های عرفانی و حماسی
آثار امام خمینی (ره) ، مجموعه مقالات سمینار بررسی ادبیات انقلاب اسلامی.
 


44 . پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی سال 888
‎با پیدایش اسلام در سرزمین ایران، ادبیات غنی ایران ضمن آشنایی با این دین تازه به
نحوی ... شرایط احراز مقام پیری ویژگی ها و صفات، شخصیت الهی و معنوی، مقام پیر
... ی تحقیق ، روش تحقیق ، زندگی و آثار شفیعی ، ویژگی شعر شاعر ، سبک و دیدگاه
او .... بررسی این رساله، تفاوت های فردی این دو شاعر را در حیطه ی به کارگیری میدان ...
 


45 . نسیم آنلاین | سیدحسن حسینی؛ شاعری که به سیدالشعرای انقلاب معروف ...
‎5 فوریه 2015 ... گروه فرهنگی «نسیم»؛ ادبیات فارسی پس از انقلاب شکوهمند اسلامی وظیفه و ... حوزه
اندیشه و هنر اسلامی را راه اندازی کرده و جلسه های نقد و بررسی شعر را به همراه قیصرامین
پور در حوزه هنری برپا نمود که این فعالیت ها تا سال 66 ادامه داشت. ... یکی دیگر از
ویژگی های آثار سید حسن حسینی طنز تلخ نهفته در اشعار اوست.
 


46 . ادبيات فارسي - پاسخ خودآزمايي
‎افرادي هستند که مهم ترين ويژگي هاي ادبي يک مقطع را مي توان در آثار آن ها پيدا کرد .
... 5- تاريخ ادبيات ايران به بخش هايي تقسيم شده و هرعصر به نام يک شاعر يا ... اين
پيوند خجسته ، بنيان هاي انديشه ي ايران اسلامي را استوار ساخت . ... غزل در لغت به
معني گفت و گوي عاشقانه و سرود است و در اصطلاح ، قالب شعري ...... انقلاب صنعتي .
 


47 . نگاهی به شاعر ساعد باقری به بهانه سال روز تولدش - هیئت معارف جنگ
‎26 سپتامبر 2015 ... هنگام خواندن ســرود، دیدم یکی از معلم ها شدیدا گریه می‌کند. .... سعدی و غزل های صائب و
بسیاری از متون نثر کهن، چنیــن ویژگی هایی فراهم ا آمده است.
 


48 . مرکز هنرهای ادبی عبید - ویژه برنامه ها
‎18 نوامبر 2016 ... از ویژگی های شخصیتی مرحوم فشنگچی ميتوان به انتقادپذیری ... را اشعار حافظ
شيرازي دانست و غزلي از اين شاعر جاودان را براي مخاطبان پرشمار برنامه قرائت كرد . ...
رضا ارداقیان نیز در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی شعری را با موضوع .... که
در ذهن ها ادامه پیدا کند و این شاخص اصلی برای ماندگاری یک شعر است.
 


49 . بررسی عنصر بصیرت و زمان آگاهی در شعر دفاع مقدس
‎14 جولای 2013 ... این آموزه انقلاب اسلامی نیز مانند سایر تعلیمات آن در ادبیات و فرانمودهای آن ... این
ویژگی شعر دفاع مقدس در سه تقسیم کلی با زیر تقسیم های متعدّد کاویده ... و در این
مقاله با استفاده از روش تحلیل محتوای آثار ادبی دفاع مقدّس، در دایره .... از شایع ترین
مضمون ها که شاعران دفاع مقدس، همگان را از آن برحذر داشته .... غزل حرامم باد
 


50 . مدرنیسم در غزل امروز ايران / محمود طیب - مجله ادبی پیاده رو
‎واژگان کلیدی: مدرنیسم، غزل امروز، زمینه ها، ویژگی ها، آسیب شناسی، نمونه ها. ... نازی ها
نقاشی های مدرن را در کنار آثار هنری دیوانگان در نمایش گاهی به نام«هنر منحط» به .... اين

 

 

بررسي شاخص ها و ويژگي هاي غزل انقلاب اسلامي در آثار شاعران,بررسي,شاخص,ها,و,ويژگي,هاي,غزل,انقلاب,اسلامي,در,آثار,شاعران,...
نویسنده : علی بازدید : 35 تاريخ : دوشنبه 7 فروردين 1396 ساعت: 10:13